Aireski Ovcar

Smatra se da su suvremeni psi Sera de Airesa potekli od jednog para brijeskih ovcara koje je, pocetkom ovog vijeka, uvezao Kastro Gimares. Postojeci psi su u velikom broju pozamasniji sa jasno utvrdjenim karakteristikama, toliko razlicitim, koje su srodnije pirinejskom ovcaru za koga se smatra da predstavlja ogranak ove pasmine, a koga je trebalo poboljsati brijeskim ovcarom. Ako to nije bio razlog ne razumijemo zasto je, za ovcarskog psa Alenteha, izabrana pasmina koja ce se tesko prilagoditi klimatskim uvjetima ove regije.

Aireski Ovcar Slike

Aireski Ovcar -Oglasi